La Psicologia és la ciència que estudia els processos mentals i de la conducta humana, entenent dins d’aquest concepte qüestions relacionades amb l’aprenentatge, processos de pensament, emocions, comportaments, tant en el desenvolupament normal com en els diferents trastorns o patologies.

Comprendre el per què i el per a què del nostre comportament, personalitat, emocions, entendre com ens desenvolupem, descobrir com millorar les nostres relacions, etc. són dimensions que revela aquesta disciplina enriquidora que posem al teu abast.

L’objectiu principal dels nostres professionals és alleujar el dolor emocional, augmentar el benestar i millorar la qualitat de vida en tots els àmbits de la persona per a un funcionament més adaptatiu i funcional.