Sanna ofereix el servei de medicina de l’esport, on es poden fer revisions esportives tant a nivell particular com per a grups de centres esportius.

PER DEMANAR CITA TRUQUI AL CENTRE                 TEL. 972239905 – 638590707

El nostre centre disposa de tots els permisos del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i és reconegut com a Centre de Medicina de l'Educació Física i l'Esport.

Les revisions mèdico-esportives serveixen per descartar qualsevol patologia que contraindiqui la pràctica de l’esport (patologia coronària, patologia pulmonar, lesions vertebrals, lesions a les extremitats …). A més, estem especialitzats en reconeixements mèdics esportius per a jugadors de qualsevol esport i també estem donats d’alta a la Federació Catalana de Futbol (FCF).

Una bona revisió mèdico-esportiva permet que l’esportista pugui desenvolupar la pràctica esportiva sense posar en risc la seva salut. I a Sanna comptem amb un equip mèdic esportiu amb molta experiència.

Revisions:

 • Revisions esportives per a clubs i equips de qualsevol esport.
 • D’aptitud per fitxes esportives, curses, …
 • Activitat física o esport no federat en edat escolar
 • Activitat física o esport no federat en adults (gimnasos)
 • Proves físiques on s’exigeix ​​l’aptitud esportiva (cursos d’accés a INEF)
 • Qualsevol circumstància que pugui necessitar un certificat mèdic – esportiva de caràcter públic.

Quins tipus de revisió esportiva realitzem?

Reconeixement mèdic esportiu Tipus I

Què inclou?
 • Historia clínica: Dades personals, Anamnesis
 • Antropometria bàsica: Talla,pes i índex de massa corporal (IMC), P.inspiratori/ /P.aspiratori
 • Exploració Cardiovascular: Auscultació cardíaca,Tensió arterial en repòs, i electro-cardiograma en repòs (ECG)
 • Exploració Respiratòria: Auscultació respiratòria,Espirometria Peack Flow,Saturacio de oxigen(Sa02)
 • Exploració Aparell locomotor:columna vertebral, genolls, cadera, talons, flexibilitat.
 • Exploració Otorrinolaringològica: Otoscopia,Cavitat oral,Audiometria
 • Prova d’esforç en Cicloergòmetre
 • Informe global: Certificat mèdic i esportiu: on es reflecteix el diagnòstic i resultats de les exploracions realitzades, així com les recomanacions per la pràctica de l’activitat física.

Reconeixement mèdic esportiu Tipus II

Aconsellable per a qui realitzi activitat esportiva habitualment

Es valora la condició física i l’adaptació a l’esforç i s’aconsellen les pràctiques que millor s’adaptin en funció de l’estat de salut i els objectius personals. Indicada per a esportistes majors de 18 anys, que volen desenvolupar un esforç màxim.

Què inclou?
 • Exploració de el reconeixement mèdic Tipus I
 • Prova d’esforç monitoritzada * indirecta en cicloergòmetre amb monitorització i control de la tensió arterial
 • Informe mèdic i esportiu on es reflecteix el diagnòstic i resultats de les exploracions realitzades, així com les recomanacions per a la pràctica de l’activitat física.

* Prova d’esforç monitoritzada

Prova d’esforç MAXIMAL fins al 100% de la freqüència cardíaca màxima teòrica (220-edat) o per claudicació en l’esforç. Aquesta prova es fa monitoritzada en tot moment amb electrocardiograma de 12 derivacions i es sincronitza amb la mesura de les tensions arterials en l’esforç. La prova es realitza sobre cicloergòmetre. Amb aquesta prova, a part de ser una prova de salut, calculem el VO2 màxim, el llindar anaeròbic, zona de treball aeròbic, càrrega màxima, tensió arterial màxima i freqüència cardíaca màxima …

Aquesta prova d’esforç és important per a avaluar, símptomes, insuficienas aòrtica, cardiopaties congènites i arítmies cardíaques per valorar la gravetat en cas d’anomalia cardíaca i valorar l’eficàcia d’un tractament.


Professionals

Dra. Marina Donatiu