Ràpid, còmode i fàcil!

Amb només 15 minuts, fem totes les proves (psicotècnic i revisió mèdica) i et donem el certificat mèdic per l’obtenció o renovació dels diferents títols de nàutica:

  • Llicència de Navegació (antic “titulín”)
  • Patró de Navegació Bàsica (PNB)
  • Patró d’Embarcacions Recreatives (PER)
  • Patró de Iot
  • Capità de Iot

Quina documentació cal portar?

  • DNI: obtenció, renovació

No és necessari portar fotografies, les fem al centre al mateix moment i de manera gratuïta.

Per demanar hora trucar al 972 239 905 / 638 590 707