La medicina general és una disciplina l’objecte de coneixement clínic, educatiu i de recerca es troba en la persona entesa com un tot, ofereix un abordatge mèdic continuat sense fragmentació entre el biològic (físic), el psíquic i el social, eleva el nivell de salut de les persones a través de la integració de la prevenció, promoció, curació, rehabilitació i de les cures pal·liatives, així com la integració del consell, cura i consol i es dirigeix ​​no només als individus, sinó també a les famílies i a les comunitats.


Professionals