Núm. Col·legiada: 28254

  • Llicenciatura en Psicologia, Universitat de Girona (UdG) 2020
  • Màster en Psicologia General Sanitària, Universitat de Girona (UdG) 2023
Reservar cita