Núm. Col·legiat: 21063

  • Llicenciatura en Psicologia, Universitat Oberta Catalunya (UOC)
  • Master com a Psicòleg General Sanitari. Universitat de Girona
Reservar cita