Núm. Colegiada: 24316

  • Titoll  en Psicologia  Homologacio per el Ministeri de Educacio i ciencia (2006)
  • Certificat d’habilitacio Sanitaria. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.Direcció General d’ordenació i Regulacio Sanitària.
  • I curs Superior internacional Psicopatologia, clinica i terapéutica (2023)
  • III curs anual de psicopatologia y psicoanálisis  (2020-21)
  • Jornades de Tractaments en casos de Abus sexual infantil ( 2015)
  • Curs d’intervenció en  Drogodependencies i Adolescència ( 2006)
  • Curs d’ Especialització en Acompanyament terapèutic .Universitat de Girona (2004)
Reservar cita