La psiquiatria és una branca de la medicina especialitzada en els trastorns mentals. Els trastorns mentals poden afectar a la majoria dels aspectes de la vida del pacient, com la seva activitat física, conducta, emocions, pensament, percepció, relacions interpersonals, sexualitat, treball i oci.

Els psiquiatres no només diagnostiquen i tracten aquests trastorns sinó que també realitzen investigacions per a comprendre’ls i prevenir-los.

La tasca del psiquiatre consisteix a identificar les diferents fonts i manifestacions de la malaltia mental. A través d’un tractament farmacològic fet a mida per a cada pacient, l’objectiu és restablir el benestar de la persona i augmentar la seva qualitat de vida.


Professionals