– Llicenciatura en Psicologia, Universitat de Girona (UdG)-2012
– Cicle de Grau Superior d¡Educacio Infantil 2002

Reservar cita