Núm. Col·legiada: 26850

  • Llicenciatura en Psicologia, Universitat de Girona (UdG)
  • Màster en Psicologia General Sanitària, Universitat de Girona (UdG)
  • Programa de Doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de vida
  • Formació en Teràpia Gestàltica
  • Màster en Espiritualitat Transcultural
  • Màster Professorat Educació Secundària ( especialitat: Orientació educativa)
Reservar cita